Człowiek – najlepsza inwestycja
Aktualnie oglądasz:   Projekty
 Projekty realizowane w woj. łódzkim

Cosinus Sp. z o.o. realizuje w województwie łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekty:

 

 

 

  
Oprogramowanie na zamówienie | Krawaty męskie